www.Fødselsnummer.no Beta

0 Foto: re_birf (cc by)

Et fødselsnummer er et ellevesifret registreringsnummer som tildeles av den norske stat til alle landets innbyggere. Fødselsnummer omtales ofte feilaktig som personnummer. Personnummeret er bare de siste 5 siffer i fødselsnummeret, se oppbygging for detaljer.

Fødselsnummerets funksjon er å identifisere den enkelte innbygger på tvers av ulike registre. Dette gir store besparelser innen staten, blant annet ved innlevering av selvangivelsen. Banker, arbeidsgivere, mm. rapporterer gjeld, formue, inntekter og renteutgifter direkte til staten. Staten kobler informasjon fra de ulike kildene på bakgrunn av fødselsnummer og sender ut ferdig utfylt selvangivelse til innbyggere. Svært mange trenger ikke gjøre noen endringer eller tillegg på denne selvangivelsen. Uten en unik identifikator pr. innbygger ville det ikke være mulig for staten å koble informasjonen fra de ulike kildene.

Fødselsnummer er ikke hemmelig

Fødselsnummeret er ikke hemmelig eller taushetsbelagt informasjon. Det finnes en rekke tilfeller hvor man er pålagt å opplyse fødselsnummer, f.eks. arbeidsgiver, bank, forsikring, Lånekassen, telefonselskaper, mm.

Det er derimot regler mot å opprette register hvor fødselsnummer lagres. Fødselsnummer skal bare registreres der hvor dette er tvingende nødvendig, i praksis pga. pålegg fra staten. Et eksempel er en arbeidsgivers lønnstagerregister. Arbeidsgiver er pliktig å rapportere inn informasjon om lønn, skatt pr. ansatt identifisert med fødselsnummer. Et annet er eksempel er telefonoperatører som er pålagt å registrere fødselsnummer sammen med telefonabonnement. Dersom det er mistanke om at abonnementet blir brukt til kriminell virksomhet kan telefonoperatør bli pålagt å levere ut denne informasjon til rettsvesenet.

Fødselsnummer brukt som legitimasjon

Foto: Gideon Burton (cc by-sa)

Dessverre finnes det svært mange eksempler på at fødselsnummer brukes som legitimasjon. I dag er det mulig å bestille kredittkort og telefonabonnement i annen persons navn ganske enkelt ved fylle ut navn og fødselsnummer i et skjema på web. I noen tilfeller er sikkerhet ivaretatt ved at produktet blir sendt rekommandert i bestillers navn. I andre tilfeller anser leverandøren at sikkerheten er ivaretatt ved at produktet kun sendes til bestillers folkeregisterte adresse. Dette er en svært farlig sovepute, siden det er enkelt for en kriminell å snappe opp produktet fra offerets postkasse eller rett og slett endre offerets folkeregisterte adresse.

Det denne typen mangelen på sikkerhet muliggjør id-tyveri. Her det også viktig å huske på at kjeden er ikke sterke enn det svakeste leddet, samt faren for «single point of failure». For eksempel kan en aktør anse det som unødvendig at kundene skal legitimere seg siden de uansett må betale for tjenesten som tilbys med et kredittkort, men sikkerheten bryter sammen så fort det finnes en eller annen måte for kriminelle å anskaffe seg eller få tilgang til kredittkort kort i andres navn.

Problemet skyldes misforholdet mellom å gjøre det enkelt å bli kunde og ulempene ved at kunden må legitimere seg. Pr. i dag mangler vi løsninger for å kunne legitimere seg på internett som både er faktisk sikre, enkle å bruke og fungerer over alt.

Et annet viktig problem er at det svært liten risiko for en aktør å operere med dårlig kontroll av brukerene. I praksis blir det ikke gitt noen bøter av betydning dersom slike forhold blir oppdaget. Kostnaden for aktøren blir i hovedsak å behandle noen relativt få svindelsaker. Dette er må anses å være en arrogant og uansvarlig holdning, siden konsekvensene for den som utsatt for id-tyveri kan være svært omfattende.

Oppbygging

Fødselsnummeret består av elleve siffer. Første 6 siffer er fødselsdato, de 5 siste sifrene er personnummeret.

personnummer
individnummer
1 1 0 7 7 9 4 1 0 1 2
dag måned år kjønn kontroll-
siffer

Linker